Skip to product information
1 of 1

laochili

Peaberry

Regular price $19.00 USD
Regular price Sale price $19.00 USD
Sale Sold out
Size
Roast
Type

Peaberry 

A very special bean in very limited quantities - the best in Lao coffee.

Peaberry city, which is a medium roasted coffee. These beans are the ultimate of all coffee beans. A taste that is so different that it will be very difficult to drink than any other coffee.


ກາເຟພີເບີລີ້(peaberry) ເເມ່ນກາເຟຂອງດອກໄມ້ຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ກາຍພັນອອກເເບບທໍາມະຊາດ.ການກາຍພັນຂອງກາເຟນີ້ຈະບໍ່ເຫັນໃນການປູກຂອງກາເຟທົ່ວໄປເພາະພີເບີລີ້ສ້າງຂື້ນເເຕ່ພຽຽ5% ຂອງມະເລັດກາເຟທີ່

ມີຍູ່ເເລະເຫນືອໄປກ່ວາຫັ້ນພີເບິລີ້ (peaberry) ໄດ້ຮັບຊື່ຍ້ອນເປັນກາເຟທີ່ມີຮູບຊົງມົນເເລະນັ້ນເຮັດໄຫ້ກາເຟຊະນິດນີ້ມີຄວາມເປັນເອກກະລັດເຊິ່ງລົດຊາດຈະມີຄວາມເເຕກຕ່າງເເລະເເພງກວ່າກາເຟຊະນິດອຶ່ນ.

Shipping

We ship with DHL. Within 3 workings days, your order will arrive

No reviews